Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2021/2022

Poniżej publikujemy uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu, zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja do kl. 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Zasady Rekrutacji Do Klas I Rok Szkolny 2021 2022