PSP 27

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 6 ul. Sadkowska 16 w Radomiu informuje, że od 1 września 2017 r. rozpocznie działalność Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27   przy ul. Sadkowskiej 16, w której funkcjonować będą oddziały dwujęzyczne.
Prowadzony jest nabór do klasy I oraz do oddziałów „0”, a na życzenie i wniosek rodziców również do klasy IV i VII.

Dyrektor oraz Nauczyciele PG nr 6, w miejsce którego zostanie utworzona Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 serdecznie zapraszają wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do nowej szkoły na kolejne spotkanie, które  odbędzie się
27 kwietnia w czwartek w godz. 17.00 – 19.00.
Serdecznie zapraszamy przyszłych siódmoklasistów zainteresowanych szczególnie nauką języków obcych oraz przedmiotów ścisłych.

Budujmy szkołę naszych marzeń!