Program Unplugged

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.

Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych

oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Cel programu: ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Wyniki badań potwierdziły, że :

  • program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów
    i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie
  • udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów
    i epizodów upijania się
  • program wzmacnia umiejętności odmawiania
  • program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków
  • program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania
  • występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt.

Realizacja: Karol Pająk, psycholog