SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”.

Patronem dnia bez przemocy – 2 października (data została wybrana ze względu na rocznicę urodzin),  jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

W naszej szkole, w ramach profilaktyki agresji i przemocy, realizujemy lekcje z programu społecznego ,,Szkoła bez przemocy”. Chcemy: zwiększyć świadomość uczniów, wpłynąć na postawy wobec przemocy, nauczyć skutecznych sposobów reagowania na przemoc na terenie szkoły i poza nią, w lokalnym otoczeniu ucznia.

Poniżej prezentujemy poradnik dla rodziców “Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole”:

 Poradnik dla rodzicow