Zawody z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

KONKURS SZKOLNY – ZAWODY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

6 czerwca br. podobnie do lat ubiegłych odbyły się w naszej szkole Zawody
z pierwszej pomocy przedmedycznej
. Celem zawodów było sprawdzenie praktycznych umiejętności zawodników przez udzielanie pierwszej pomocy w trakcie pozorowanych wypadków oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresy ratownictwa przedmedycznego pomiędzy uczestnikami zawodów.

Do zawodów przystąpiły 4 osobowe zespoły z klasy: 3a, 3b, 3d. W ostatniej chwili
z konkursu wycofała się klasa 3c.

Uczniowie biorący udział w zawodach mieli do pokonania trzy stacje („TEST”, „WYPADEK”, „RESUSCYTACJA”), w których musieli wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej jak również umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na pierwszej stacji uczniowie pisali test wiedzy, na drugiej stacji odgrywane były scenki, w których uczestnicy ulegli danemu wypadkowi, na trzeciej ostatniej uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu resuscytacji (RKO), czyli przywracania do życia. Każda stacja podlegała ocenie umiejętności reagowania zawodników w nagłych sytuacjach życiowych wymagających udzielenia pomocy przedmedycznej.

Na stacjach oceniano również:

– bezpieczeństwo zawodników
– wezwanie kwalifikowanej pomocy
– udzielenie pierwszej pomocy
– ratowanie życia
– umiejętności samodzielnego działania każdego z zawodników
– kierowanie zespołem i praca zespołowa.

W tym roku zespoły zmierzyły się z następującymi zadaniami:

 1. TEST WIEDZY
 2. „WYPADEK”: (zestaw losowany przez dany zespół)
 3. krwotok z nosa oraz złamanie otwarte przedramienia
 4. zadławienie osoby dorosłej oraz skręcenie stawu skokowego
 5. omdlenie oraz uraz głowy (czepek Hipokratesa)
 6. osoba nieprzytomna, zachowane funkcje życiowe (pozycja boczna bezpieczna)
  oraz uraz kończyny górnej (tamowanie krwotoku tętniczego)
 7. wypadek drogowy – wydobycie poszkodowanego z samochodu – (chwyt Rauteka)
  oraz osoba z objawami epilepsji itp.
 • „RESUSCYTACJA”- wypadek: osoba poszkodowana z podejrzeniem zawału/ zatrzymanie akcji serca  (nieprzytomna, brak oddechu, krążenia)

O zwycięstwie zdecydowało uzyskanie największej łącznej liczby punktów zdobytych na stacjach oraz punktów z testu wiedzy teoretycznej.

W tegorocznych zawodach zwyciężył:

– zespół z klasy 3b uzyskując 38 punktów

– drugie miejsce zajął zespół z klasy 3d (32 pkt.)

–  trzecie miejsce – zespół z klasy 3a (27 pkt.)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wspaniałych umiejętności i dużej wiedzy!

Anna Budzińska