Zmiana planu od 16.09.2019 r.

Aktualny plan lekcji

Klasa 1a wych. Milena Tęcza – Bilska                          sala 106

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 edu edu edu muz edu edu
2. 08.50-09.35 edu edu edu edu edu
3. 09.45-10.30 edu edu inf j.ang wf rel
4. 10.40-11.25 basen/wf edu plast. edu rel j.ang
5. 11.35-12.20 wf edu

Klasa 1b wych. Aneta Szkoła                                          sala 107

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 edu rel edu edu
2. 08.50-09.35 edu muz edu edu edu j.ang
3. 09.45-10.30 edu edu edu edu edu inf.
4. 10.40-11.25 Basen/wf wf j.ang wf edu
5. 11.35-12.20 edu plast. rel edu

Klasa 2a wych. Anna Rokicińska                                   sala 1o

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 edu wf edu rel
2. 08.50-09.35 edu rel edu edu edu
3. 09.45-10.30 edu edu edu edu muz edu
4. 10.40-11.25 edu edu edu inf j.ang wf
5. 11.35-12.20 basen/wf edu plast j.ang

Klasa 2b wych. Sylwia Kapciak                                      sala 110

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 edu edu edu
2. 08.50-09.35 edu edu edu wf rel
3. 09.45-10.30 edu plast rel edu edu edu
4. 10.40-11.25 edu edu inf wf edu muz edu
5. 11.35-12.20 basen/wf j.ang j.ang edu

Klasa 3a wych. Anna Mamerska                                  sala 108

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 edu j.ang dod. edu edu
2. 08.50-09.35 edu edu rel edu wf
3. 09.45-10.30 edu edu edu edu j.ang
4. 10.40-11.25 edu plast j.ang edu edu inf edu
5. 11.35-12.20 basen/wf rel edu muz wf

Klasa 6a wych. Ewa Skiba                                                      sala 114b

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 08.00-08.45 plastyka geografia religia matematyka historia
2. 08.50-09.35 j. polski j. angielski wf j. polski informatyka
3. 09.45-10.30 matematyka matematyka j. polski j. angielski technika
4. 10.40-11.25 wf fakult. religia matematyka wf j. polski
5. 11.35-12.20 j. polski godz. wych muzyka j.  angielski
6. 12.40-13.25 zaj. dod. historia biologia wf fakult